English     |    Nederlands

Collectie en opbouw
van de C. G. Jung Bibliotheek


Verzameld werk van C.G. Jung

Centraal staat het verzameld werk van Jung in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal.
Daaraan aansluitend de afzonderlijke werken van Jung in diverse talen.

Jungianen

Een derde categorie vormen de 'Jungianen', d.w.z. auteurs, in diverse talen, die vertrouwd zijn met het gedachtengoed van Jung uit hoofde van hun beroep of belangstelling.

Overige werken met betrekking tot de analytische psychologie

Een vierde categorie omvat de boeken en geschriften over thema's, die betrekking hebben op de analytische psychologie, zoals dromen, mythologieën, sprookjes, alchemie, gnosis, religie, mystiek, kunst en cultuur.

Overige

Een vijfde categorie omvat werken betrekking hebbend op andere psychologieën en op psychotherapieën.
De bibliotheek kent ook een geactualiseerde collectie internationale vaktijdschriften.Catalogi
van de C. G. Jung Bibliotheek

Raadpleeg hier de auteurs-catalogus.
Raadpleeg hier de boektitels-catalogus.
Raadpleeg hier de tijdschriften-catalogus.

De links openen in een nieuw venster.Neem een kijkje
in de C.G. Jung Bibliotheek

 • C.G. Jung Bibliotheek
 • De bibliotheek heeft een balkon!
 • Geordend en gecategoriseerd
 • In deze ruimte worden ook jaarlijks lezingen gegeven.
 • Jung verzameld werk
 • The Journals of Analytical Psychology

Aanwinsten 2017

 • Jung and the Question of Science
  Het boek bevat acht essays en een vijftal dialogen, waaraan meewerkten Raya A. Jones, Robert A. Sagal en anderen. Centrale vraag in het boek: Is de analytische psychologie wetenschap?
  191 p.
  Routledge 2014

 • Jung in Amersfoort

  Een verzameling van verslagen tijdens de lezingenweek die Jung in 1935 hield in de Internationale School voor Wijsbegeerte. Bijeengebracht en geannoteerd door Dr. Tjeu van den Berk.
  40 p.
  Gedrukt als Jung-Bulletin

 • Jaarboek 2017 van de C.G. Jung-Vereniging met bijdragen van Tom Jorna, Wouter Kusters, Maria Kardaun, Herbert van Erkelens en Roderick Main.
  110 p.
  Druk Wilco, Amersfoort

Aanwinst 2015