English     |    Nederlands

Actueel

Verhuizing C. G. Jung Bibliotheek

C.G.JungBibliotheek - nieuwe huisvestingOp 18 juni 2024 heeft een verhuizing plaatsgevonden van Hilversum naar de Embassy of the Free Mind,
gehuisvest aan de Keizersgracht 123 te Amsterdam.

Huis met de Hoofden is een rijksmonument; een unieke plek. In de loop van 2025 zou het mogelijk kunnen worden boeken uit onze bibliotheek ter plekke in te zien.

Het bestuur van de C.G. Jung Bibliotheek is mevrouw van Helsdingen uiterst dankbaar dat zij de bibliotheek vanaf 2015 onderdak heeft willen bieden in haar woning in Hilversum. We kijken op deze periode met veel erkentelijkheid en voldoening terug.

Studiemiddag Zaterdag 1 juni 2024
Joseph Campbell’s Reis van de Held
en de kracht van Mythen

Op zaterdagmiddag 1 juni 2024 organiseerde het bestuur van de C.G. Jung Bibliotheek een studiemiddag in de bibliotheek in Hilversum.

Mevr. Brigitta Oudega verzorgde de inleiding en lichtte deze als volgt toe:
In zijn klassieker 'The Hero with a Thousand Faces' beschrijft Joseph Campbell de visionaire zoektocht van de mens , die in alle mythen van de wereld verloopt via dezelfde stadia (the Hero’s Journey).

Zij ging met de deelnemers langs de volgende stadia:

BrigittaOudenga-Reis van de Held en de kracht van Mythen

Brigitta Oudega is opgeleid als jurist en werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven. Zij koos voor een ander pad en kwam via een opleiding mediation terecht bij de psychologie. Daarbij kwam ze ook in aanraking met het gedachtegoed van Jung, dat een blijvende inspiratiebron voor haar vormt. Zij werkt als psycholoog bij een GGZ-instelling.


2023 De Kristine Mann-bibliotheek nodigde u van harte uit om deel te nemen aan een speciaal evenement

Living Wholeness: the life and work of Barbara Hannah presented by Elizabeth Colistra.
Barbara Hannah was an extraordinary woman and Jungian analyst who lived according to the principle of individuation and the archetype of wholeness. After analyzing with Jung and his associates, Barbara Hannah became an analyst in her own right, lecturing widely and publishing several books related to the concepts of analytical psychology as well as a biography of Jung. At Jung's suggestion Barbara Hannah shared a home with Marie-Louise von Franz for nearly twenty five years. This presentation will highlight how her devotion to the unconscious and the process of wholeness led to a meaningfully lived life.
Please find the link to the EventBrite RSVP at junglibrary.org/events

2023 Interactive Workshop
Zaterdagmiddag 3 juni

In de C.G.Jung Bibliotheek in Hilversum, organiseerde het bestuur in de een interactieve workshop met als thema
‘Edward Edinger over Jungs gedachtegoed’.
De bijeenkomst wordt geleid door drs. Eduard Verbree.

De Amerikaanse Jungiaans analyticus Edward Edinger (1922-1998) heeft vele boeken gepubliceerd waarin hij Jungs gedachtegoed verduidelijkt en interpreteert. Eduard Verbree selecteerde voor deze studiebijeenkomst een aantal pareltjes uit het werk van Edinger, waarna de deelnemers gaan reflecteren en reageren op deze citaten.

Eduard Verbree (1969) is al ruim 30 jaar geïnteresseerd in het werk van Jung. Sinds 2019 is hij de penningmeester van de C.G. Jung-bibliotheek. In 2019 is hij begonnen met de NAAP-opleiding Psychoanalyse (C.G. Jung). Daarnaast is hij neerlandicus en runt hij in Amsterdam een particuliere taalschool, die Nederlandse lessen verzorgt voor expats (Mercuur Taal).


2022 Studiebijeenkomst (via Zoom) 27 mei

Op vrijdag, 27 mei 2022 organiseerde het bestuur van de bibliotheek een studiebijeenkomst over alchemie, toegespitst op Parcival en de Graallegende. De bijeenkomst werd verzorgd door Barbara Helen Miller.

Parcival werd gezien als een monster, omdat hij niet reageerde op het lijden van de Graalkoning, terwijl hij ook werd gezien als de verlosser van het lijden van het rijk. In het verhaal van Parcival maakt deze de moeilijke tocht om de schat te bemachtigen. Emma Jung (1960) belicht de geschiedenis van de Graallegende, waarbij we zien dat de Graal zowel de alchemistische steen is, als de kelk waarin het bloed van Christus werd verzameld.

Het verlossingsmotief in de alchemie speelt zich af in de samenstelling van de steen der wijzen. Het compositieproces van Parcival en de steen der wijzen duiden op een soortgelijk proces. Parcivals’s grotere persoonlijkheid wordt geëxtraheerd door zijn ervaringen.


Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Barbara Miller, voorzitter,
  • Bram van Tol, secretaris,
  • Eduard Verbree, penningmeester.


Bijeenkomsten van de C.G.Jung Bibliotheek zijn toegankelijk voor leden en niet-leden van de IVAP.Nieuws van de Princeton University Press - PUP

We zijn blij om nieuws te kunnen delen over een belangrijk nieuw initiatief: de publicatie van The Critical Edition of the Works of C.G. Jung. Als de oude uitgever van de Verzamelde Werken van C.G. Jung in Noord-Amerika, is de PUP vereerd om de wereldwijde uitgever te zijn van de Critical Edition, nadat onlangs de wereldtaalrechten en de steun van de Stichting voor de Werken van C.G. Jung in Zürich zijn veiliggesteld. Dat vergemakkelijkt de toegang tot documenten en brieven en het begeleiden en ter beschikking stellen van expertise aan deze grote onderneming, gebaseerd op familiearchieven.

Onder leiding van algemeen redacteur Sonu Shamdasani – een vooraanstaande expert op het gebied van Jung, die The Red Book: Liber Novus redigeerde en mede vertaalde, naast vele andere projecten. Deze ambitieuze, meerjarige onderneming zal resulteren in 26 delen materiaal, allemaal nieuw vertaald door Caitlin Stephens, dat het formidabele werk van de Zwitserse psycholoog nieuw leven zal inblazen voor een nieuwe generatie lezers. De delen zullen een wetenschappelijk apparaat bevatten, inclusief historische inleidingen, contextuele annotaties die zullen putten uit Jungs ongepubliceerde correspondenties, en werken die meerdere edities hebben ondergaan, waarbij herzieningen worden vermeld. Naast de hoofdredacteur zullen Jung-historici Gaia Domenici, Martin Liebscher en Christopher Wagner als redacteuren dienen. Het werk aan het project begint op 1 april 2024, waarna de daaropvolgende delen in chronologische volgorde en tevens als e-book worden gepubliceerd. Klik hier voor inschrijven, FAQs en updates.


2021 Studiemiddag 'Jung en Etty Hillesum

De middag werd verzorgd door drs. Harm Knoop. Etty Hillesum (1914-1943) heeft in haar dagboeken verslag gedaan van haar zelfverwerkelijking van het onbewuste.


2020 Studiemiddagen over de I Ching

Beelden van 6 juni 2020; een Zoom-Seminar met Qi Zhang:

C.G.JungBibliotheek - Qi Zhang Zoom-Seminar
  C.G.JungBibliotheek - Qi Zhang Zoom-Seminar
   → Read more / Close
   ©2018 www.ichingcompass.com


2019 Studiemiddag

Op 25 mei 2019 was het thema dit keer ALCHEMIE; onder leiding van Dr. Barbara Helen Miller werd uitgegaan van het boek van Edward Edinger ‘Anatomy of the Psyche – Alchemical Symbolism in Psychotherapy’ en van de afbeelding van Holbein's Dodendans uit 1538.
→ Meer informatie en de afbeelding


2018 Workshop

Bij de workshop van 26 mei 2018 was een tekst van Jung over hermeneutiek de basis. Dr. Barbara Miller leidde deze workshop.

Seminar I Ching – symbolic language - in collaboration with CG Jung Library and NAAP

I Ching
C. G. Jung's foreword to the English publication of Richard Wilhelm’s translation of I Ching states: 'The I Ching does not offer itself with proofs and results; it does not vaunt itself, nor is it easy to approach. Like a part of nature, it waits until it is discovered’ (Jung 1950). C. G. Jung credits Chinese philosophy with having similarities to his psychology. Should we not explore just what these similarities are? One similarity: the concept of Tao in Chinese philosophy, also simply called Way, can work well to express the archetypal process of individuation.

6 June 2020
With this I Ching workshop you will be introduced to an ancient model that explains how the energy of the universe flows into and out of physical reality. Learning how to work with this natural flow will allow you to maximize your contribution and create a life that supports your reason for existing. That is, to know how to create your own life, it is helpful to know how life itself creates. How the energy of the universe is transformed into specific outcomes.

Exploration:
1) Fundamentals – The principles of change, explores the messages embedded in the 'tai chi' symbol. 2) Elementals – The energy units in I Ching are eight elemental forces that are mirrored in one's inner universe and show connections with synchronicities.

The Presenter: Qi Zhang holds a Master Degree in International Business, and is a member of the executive coaching team for the EMBA programs at top business schools in Europe and Asia. She is the founding director of Bridge & Enrich Consultancy based in Switzerland and specializes in helping individuals and organizations navigate through change. Her knowledge and experience of ancient Chinese wisdom, Chinese medicine, Jungian depth psychology and group dynamics enables her to bridge the East and West, and more specifically combine the I Ching (Book of Change) wisdom with personal and organizational development.

20 June 2020
Barbara Miller and Qi Zhang, a European analytical psychologist and a Chinese I Ching expert, respond to Jung’s call to explore and discover the extensive resource that is the I Ching. We hope to shape a common story that inspires future practice through a collaborative study of Jungian analytical psychology and the Chinese I Ching. Our project: we compare the approach, the setting, the content, and the outcome of an I Ching reading session and an analytical psychology dream session. We consider the practice of analytical psychology and I Ching consultations to be supportive for the process of individuation. The process of individuation reveals the sense of purpose in the realization and integration of unconscious compensation. ‘This phenomenon is a kind of development process in the personality itself’ (Jung 1916/1957, CW 8, ¶550) ‘a process not of dissolution but of construction, in which thesis and antithesis both play their part’ (Jung 1921/1971, CW 6, ¶827). Yin and Yang (that evolved from the metaphors creative/receptive) are, within I Ching’s 64 hexagrams, a rich and resourceful manifestation of the energy change-dynamics found in nature and in human life. Each hexagram is an opposite binding symbol with transforming potentials. The hexagram’s presentation of the opposites, and their potential union in forming a new symbol, enables confrontation and reconciliation, effects that are comparable to dream analysis in assisting the individuation process.

The Presenters: Qi Zhang and Barbara Helen Miller, Ph.D., Jungian analyst in private practice in Hilversum, was the second solo-cellist with the Radio Philharmonic Orchestra of the Netherlands for thirteen years. On returning to academia, received the Master of Arts in Psychology and Religion, and the Ph.D. in Anthropology from Leiden University. Her research was among the Sámi (Northern Norway) on traditional healing practice, and continues with the Research Group Circumpolar Cultures, resulting in numerous publications. She is a member of the International Association for Analytical Psychology (IAAP), the Association of Graduate Analytical Psychologists (AGAP), and the Netherlands Association for Analytical Psychology (NAAP).

→ Close