English     |    Nederlands

C.G. Jung Bibliotheek

Geschiedenis van de Bibliotheek

De kerncollectie kwam tot stand via verwerving. Aan de basis liggen nalatenschappen van mevr. Blits (via het lid mevr. van der Wansem) en van de leden Noordzij, Van Mourik Broekman, Giesen, Westhoff en Timmer. Uitbreiding kwam tot stand door schenkingen van leden van de IVAP en de NAAP. Uit de jaarlijkse financiële bijdrage van beide organisaties kon ook jaarlijks een aantal boeken worden aangeschaft. De collectie telde in 2012 1400 boeken.

Voor een uitvoeriger beeld van de ontstaans-geschiedenis van de C.G. Jung Bibliotheek: zie de bijdrage van dr. Van Meurs en de openingsrede van dr. Noordzij op 27 juni 2004. Klik op een afbeelding:

Behuizing

  • In 2001 werd de collectie in Heusden ondergebracht.
  • In 2003: oprichting Stichting C.G. Jung Bibliotheek.
  • In 2011 werd de collectie overgebracht naar Naarden.
  • In 2015 verhuisde de bibliotheek naar Hilversum.
  • In 2024 verhuisde de bibliotheek naar de Embassy of the Free Mind te Amsterdam.

Zowel voor Heusden (Sleegers/De Vries Lensch), Naarden (Van den Hooff) als voor Hilversum (Van Helsdingen-Vlietstra) geldt dat leden een deel van hun woonhuis voor onderbrenging en openstelling ter beschikking stelden, een genereus gebaar.

Doelstelling

Verzamelbibliotheek

De Stichting C.G. Jung Bibliotheek werd op 23 mei 2003 opgericht door de C.G. Jung Vereniging Nederland- IVAP(Interdisciplinaire Vereniging voor Analytische Psychologie) en de NAAP (Nederlandse Associatie voor Analytische Psychologie).

Het doel van de C.G. Jung Bibliotheek is de conservering en uitbreiding van een verzameling boeken, tijdschriften, video’s, dvd’s, foto’s etc. van en over de analytische psychologie, de psychologie van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung (1875-1961). Daarbij ligt de nadruk op unieke werken en werken die van belang zijn voor de klinisch-analytische praktijk en de studie daarvan.
Met deze doelstelling is de C.G. Jung Bibliotheek in de eerste plaats een verzamelbibliotheek. Uitlening behoort weliswaar tot de mogelijkheden, maar is niet het primaire doel.

Financiële middelen

De C.G. Jung Bibliotheek streeft geen winst na. Alle beschikbare gelden worden besteed aan de conservering en uitbreiding van de collectie.

De bibliotheek financiert haar activiteiten in de eerste plaats met de contributies van de IVAP. In de tweede plaats met donaties en de verkoop van boeken die door schenking zijn verkregen, maar buiten de doelstelling van de bibliotheek vallen.